Муаллимларга

Displaying 1-10 of 1 result.

Inson dunyoqarashini GEOGRAFIYA shakllantiradi

Geografiya ta`limi ,qiziqarli ma`lumotlar ,maqolalar,mulohazalar uchun

Сайт манзили: http://gayrat1911.zn.uz
Категория: Муаллимларга

teacheringliz027

Ushbu sayt maktablar uchun ma`lumot almashish ma`sadida yaratiladi

Сайт манзили: http://teacheringliz-27.zn.uz
Категория: Муаллимларга

Magic world

Ingliz tiliga aloqador turli izlanishlar, dars va ochiq dars ishlanmalari, turli metod va texnologiyalar bilan tanishtirib borishdan iborat.

Сайт манзили: http://dilshodabt.zn.uz
Категория: Муаллимларга

Shkola212

персональный школьный сайт для учеников, учителей и родителей

Сайт манзили: http://maktab212.zn.uz
Категория: Муаллимларга

dars ishlanma

1.Ma’ruza: “Baytul-hikma”. IX-XIIasrlardaMovarounnahrvaXurosondasodirbo‘lgansiyosiy, ijtimoiy-iqtisodiyo‘zgarishlarmamlakatmadaniyhayotigahamkuchlita’siretdi.Bag‘dodshahriSharqningyirikilmvamadaniyatmarkaziedi. IX asrdabushaharda «Baytul-hikmat» tashkiletilganedi. «Baytul-hikmat»dakattakutubxona, Bag‘dodvaDamashqdaastronomikkuzatishlarolibboriladiganrasadxonalarmavjudedi

Сайт манзили: http://gavhar1966.zn.uz
Категория: Муаллимларга

dars ishlanma

Цели урока: научить выразительному чтению, обогатить словарный запас учащихся умение подбирать подходящие по смыслу слова, правильно составлять предложение воспитать любовь к предмету, природе, музыке, уважение друг другу. Тип урока урок - закрепление. Оборудование урока музыка, плакаты, проектор, учебник Ход урока 1 Орг момент Проверка посещаемости и подготовки учащихся к уроку 2 Повторение пройденного материала Какие времена года вы знаете? Назовите их. Сколько месяцев в году?

Сайт манзили: http://nodira-suyunova.zn.uz
Категория: Муаллимларга

dars ishlanma

Darsning mavzusi: “ Gap bo’laklari” Darsning maqsadi: 1.Ta’limiy maqsad: O’quvchilarda gap bo’laklari yuzasidan bilim, malaka, ko’nikma hosil qilish. 2.Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilar milliy g’urur, insonparvarlik, vatanparvarlik hususiyatlarini shakllantirish. 3.Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarda mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish

Сайт манзили: http://guli-68.zn.uz
Категория: Муаллимларга

progressinvest

MCHJ PROGRESS INVEST KORXONASI

Сайт манзили: http://progressinvest.zn.uz
Категория: Муаллимларга

Personal site

этот сайт для учителей учеников и родителей, будут опубликованы все мои разработки уроков

Сайт манзили: http://tvorchestvo.zn.uz
Категория: Муаллимларга

Personal site

Это персональный сайт для учителей, родителей и учащихся

Сайт манзили: http://tomilova1982.zn.uz
Категория: Муаллимларга

Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит